Z szacunkiem dla innych ludzi,
pielęgnując kulturę i tradycję narodową,
przygotowujemy młodego człowieka
do bycia obywatelem Zjednoczonej Europy

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół
w Proszowicach
na rok szkolny 2007/2008

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - nauka trwa 3 lata

  • klasa językowa przedmioty wiodące: język angielski rozszerzony, język niemiecki, historia
  • klasa matematyczno-informatyczna przedmioty wiodące: informatyka, matematyka, język angielski, język niemiecki
  • klasa turystyczno-sportowa przedmioty wiodące: geografia, wychowanie fizyczne, język angielski, język niemiecki lub francuski - do wyboru
  • klasa politologiczno-prawna przedmioty wiodące: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki

LICEUM PROFILOWANE - nauka trwa 3 lata

  • klasa o profilu socjalnym przedmioty wiodące: człowiek jako jednostka, człowiek w środowisku, twórcze przeobrażanie świata, język angielski oraz język niemiecki lub francuski - do wyboru
  • klasa o profilu ekonomiczno-administracyjnym przedmioty wiodące: ekonomiczno-prawne, język angielski, język niemiecki
  • klasa o profilu: zarządzanie informacją przedmioty wiodące: informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki

TECHNIKUM EKONOMICZNE - nauka trwa 4 lata

  • klasy ze specjalizacją: finanse i rachunkowość lub bankowość język angielski oraz język niemiecki lub francuski - do wyboru

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - w zależności od zawodu nauka trwa 2 lub 3 lata

  • klasy wielozawodowe- kształcimy: sprzedawców, kucharzy, lakierników, posadzkarzy, malarzy, fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych, blacharzy samochodowych, elektryków, ślusarzy, cukierników, piekarzy, rzeźników-wędliniarzy

Szczegółowe informacje o zasadach i terminach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkolnym w godz. 8.00 - 15.00, telefonicznie (012) 386 10 35

Informator 2007/2008:
Liceum Ogólnokształcące

Klasa językowa

Klasa informatyczno-matematyczna

Klasa turystyczno-sportowa

Klasa politologiczno-prawna

Liceum Profilowane

Profil socjalny

Profil ekonomiczno-administracyjny

Profil zarządzanie informacją

Technikum Ekonomiczne

Bankowość

Marketing i promocja

Finanse i rachunkowość

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Uzupełniające

Policealne Studium Zawodowe

Technik rachunkowości

Technik administracji

Technik informatyk


Zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji

Wymagane dokumenty

Wzór podania
© Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach